Duben 2018

24.4.

24. dubna 2018 v 10:45
Dobrý deň!

SJ - str. 103/ústne 1,2,3,5, 104/slniečko písomne. Žiaci písali list komu chceli /kamarátovi, babke, dedkovi/ - muselo tam byť oslovenie, text - informácia, pozdrav, podpis. Kontrolovala som im zošity, zajtra si budeme list písať ešte raz, krasopisne. Priniesť príslušnú adresu.

M - Pracovný zošit - str. 45, 46 dokončiť

Čitanie - Čitali sme si O načisto obrátenej krajine a potom robili PZ str. 48, 49/1.

S pozdravom
Poráčová

23.4.

23. dubna 2018 v 12:25
Dobrý deň!
SJ - str.102/1,2,3,4 - lienka s jednou bodkou. PZ str. 55/1,2.
M - str. učebnica 64/ 18, 65/ 19,20,21,22,23,24.
Prv - str. 73,74.

20.4.

20. dubna 2018 v 12:10
Dobrý deň!

Matematika - Geo učebnica str. 89/8, PZ str. Geo str. 9,10. Do zošitov sme rysovali podobný obrázok ako v PZ 10/3.
V pondelok bude krátka písomka z geo, úsečky, priamky, vedieť skratky jednotiek dĺžky (premeny jednotiek nebudú). Pokiaľ bude veľa detí chýbať, písomka sa presunie.

Prv - Opakovali sme tematický celok Spoznávanie živočíchov - str. 72. V pondelok skúšanie z tematického celku.

AJ - Robili sme si pracovný list, žiaci musia vedieť vymenovať časti tela a používať sloveso
"I´ve got ... - v stredu skúšanie.

Prosím o dôslednosť pripravenosti do školy, niektorí žiaci chodia pravidelne nepripravení na vyučovanie. Pri častom opakovaní budú hodnotení nedostatočnou.

V pondelok 23.4. bude súťaž spevácka súťaž "Slávik", preto prosím všetkých účinkujúcich, aby sa pekne obliekli. Prvé štyri hodiny sa učiť nebudú, priniesť si len čítanie.

S pozdravom
Poráčová

19.4

19. dubna 2018 v 12:08
SJ - Na hodine : opakovanie viet, tvrdé, mäkké spoluhlásky.
DÚ na pondelok - Napísať diktát zameraný na vety.

M - Premeny jednotiek dĺžky (mm, cm, dm, m, km). Matematika Geo učebnica str. 89/5,6.

Č - Čitali sme si z knihy Rozprávočky a básničky.

18.4.

18. dubna 2018 v 10:27
17.4.
SJ uč 100/3,4,5 , str 101/7,8,9
Opakovali sme vety, budeme písať písomku. Termín ešte oznámim.

M - Začali sme preberať jednotky dĺžky. DÚ - Geo PZ str.9/1

AJ - uč. str. 75 - vystrihnúť. Naučiť sa časti tela. Učili sme sa pesničku One nose...

Č - Vrabček str. 28,29. PZ dokončiť po stranu 43, 44, 45, 46.