Březen 2018

28.3.

28. března 2018 v 18:55
Vážení rodičia!
Žiaci počas prázdnin nedostali žiadnu domácu úlohu. Po prázdninách vo štvrtok 5.4. bude trištvrťročná previerka zo SJ.
Zopakovať: delenie hlások, vety (koľko majú slov), slabiky /jednoslabičné a viacslabičné slová),tvorenie slov zo slabík, písanie i/í, y/ý po spoluhláskach.

Želám vám príjemné prežitie prázdnin.
S pozdravom
Poráčová

13.3

13. března 2018 v 11:21
Dobrý deň!
SJ - uč.83/3
M - PZ str. 30
Č- str.68, PZ - str.34
Poráčová

12.3.

12. března 2018 v 16:41
Dobrý deň!
Oznam:
V stredu 14.3. ideme o 8:15 hod do divadla (hotel Tatra). Priniesť 2 lístky (15 min.) a SJ (nie ČÍTANIE).

V škole sme robili:
M uč 58/11,12,14,15 a PZ str.29.
SJ - za domácu úlohu mali žiaci napísať blahoželanie k sviatku (žiaci si majú vybrať pre koho chcú napísať blahoželanie a k akému sviatku) a priniesť adresu. Zajtra budeme vyrábať a vypisovať pohľadnice.
Prv - Rozprávali sme si o spoločenstve mravcov. Písali sme si poznámky, žiaci si kreslili do zošitov mravca a mravenisko.
Spoločenstvo mravcov
Mravce žijú v spoločenstve. Spoločenstvo mravcov sa volá kolónia.
Kolóniu tvoria: kráľovná, okrídlené samce, robotnice. Mravce si stavajú hniezda, ktoré voláme mraveniská. Dorozumievajú sa pomocou tykadiel.

Čít - čitali sme si Bim - Bom, Vrabček str. 10,11.