Únor 2018

27.2.

27. února 2018 v 10:17
SJ - uč. 79/4, uč. 80/6
M - Pz str.23,24/1,2
uč. 56/13,16,17,18
Č- str. 64,65 - Opísať báseň žart.

26.2.

26. února 2018 v 12:01
V škole sme robili:
SJ - Bežecký diktát, písanie viet do zošita.
M - Pz str. 22, uč. 56/11,12
Prv - Čitali sme si str. 60 / Zápisník cestovateľov
Č - Danka a Janka.

23.2.

23. února 2018 v 14:31
Mat- uč. str.55/7,8,10
Pz str. 21
Anj - uč. str. 27,28,29 - str. 69 vystrihnúť.
Prv - str. 58,59
Sj - Dú napísať diktát minimálne 5 viet.

22.2.

22. února 2018 v 20:56
Dobrý deň!
Pondelok :
SJ učebnica str.78/ lienka
Č - Naspamäť prvé tri strofy - báseň Sánkovačka str.60
Utorok:
Matematika PZ str.18,19, učebnica str. 54/4,5,6,7
SJ - Pz str.44
Štvrtok:
SJ uč. str 80/ slniečko
M uč. str. 55/ 9 s rozkladom. Na matematike sme začali novú tému, uč. str.55, Pz str. 20.
Č - str. 61,62

16.2.

16. února 2018 v 12:31
Dobrý deň!

Písomka z PRV bude v pondelok 19.2. 2018.

V škole sme robili :
M: učebnica str 63/cv. 3,7,8,9, str. 64/10,12,13
DÚ: PZ str 17/cv. 1,2.

AJ: Dopĺňali sme si v učebnici cvičenia z 1. lekcie. Str. 6,7,8,9,10, str. 18 - nalepiť nálepky zo strany 41.

Prajem pekný víkend a skoré uzdravenie.

S pozdravom
Poráčová

15.2.

15. února 2018 v 12:17
SJ - uč. 78/1,2,3, PZ - 45/5, Dú - 78/4 a.
M - PZ str. 16
Zajtra máme skrátené vyučovanie z dôvodu odstavenia vody na 4 vyučovacie hodiny, Škd bude do 15.00.
Vzhľadom na to, že veľa detí chýba, test z Anj sa prekladá na budúcu stredu 21.2.

14.2.

14. února 2018 v 22:04
SJ uč. 77/9, PZ str. 42,43/4
AJ - Pracovný list, v piatok bude test, L3 - The moon...

13.2.

13. února 2018 v 10:59
Dobrý deň!

V škole sme robili:
SJ - pracovný list, za dú ho majú žiaci dokončiť.

M - PZ str. 13,14,15.
Na hodinu matematiky si priniesť malú hraciu kocku /na aktivity na hodine/.

Č - Čítali sme si z Vrabčeka.

S pozdravom
Poráčová

12.2.

12. února 2018 v 15:13
Dobrý deň!

Posielam úlohy, ktoré sme robili v škole:

SJ - Pracovný list, za DÚ ho mali žiaci dokončiť. Zopakovať všetko o hláskach, ako ich delíme, vedieť vymenovať.

M - učebnica 51/1,2,4. Pracovný zošit str. 12, str. 13/1,2. Vedieť čo je to rozdiel a súčet.

PRV - str. 56 napísať žltý rámček, rozprávali sme sa o zvieratkách. V piatok 16.2. budeme mať krátku písomku z opakovania tematického celku Pôda, len to čo sme si písali do zošitov - prečítať žlté rámčeky.
Opakovanie : z akých zložiek je zložená pôda, vedieť ich vymenovať, či obsahuje pôda vodu a vzduch, aké látky sa rozpúšťaju vo vode, čo je to odparovania a filtrácia /vlastnými slovami/, ...

Želám skoré uzdravenie.
Poráčová

9.2.

9. února 2018 v 13:26

M PZ str. 10,11

PRV str.55 - tabuľku prekresliť do zošita

Aj - Dokončiť pracovný list.

8.2.

8. února 2018 v 15:27
Dobrý deň.

SJ - Pracovný list, z tohto PZ mali žiaci aj dú. Stále opakujeme spoluhlásky.
M - Rysovali sme do zošita z Geo. Potom sme začali PZ matematika, str. 9, dokončiť za dú.
Č - PZ str. 29/1,2.

S pozdravom
Poráčová

7.2.

7. února 2018 v 14:23
Dobrý deň!

Včera sme robili :
SJ PZ - 40,41
uč. str 76 cv. 3, 77 cv. 6a
M PZ str. 2,3
uč. str. 90 cv. 4 - Vybrať si jeden obrázok a narysovať do zošita z GEO. Žiaci, ktorí chýbajú si to doplnia dodatočne /nemajú zošit z GEO/.
Čítanie str. 57 - Písali sme si , čo je to ľudová pieseň, potom si to žiaci napísali do zošita:
Ľudová pieseň nemá autora, spievali si ju ľudia pri práci a tanci, spievali ju starší ľudia mladším.

7.2.
Čítanie str.58
AJ str. 26
SJ - Pracovný list.

Karneval bude 13.2.2018.

S pozdravom
Poráčová

5.2.

5. února 2018 v 13:30
Dobrý deň!

V škole sme robili:
SJ - Začali sme tému Veta, slovo, slabika, hláska. 76/2 sme písali do zošita + slabika sa najčastejšie tvorí spojením
spoluhláska - samohláska, spoluhláska - dvojhláska, spoluhláska + l,r/ĺ,ŕ.

M - Geometria - Pravidlá rysovania, str. 1, Dú str. 2/cv.1

Prv - Hovorili sme si o odparovaní vody a filtrácii. Za dú majú žiaci spraviť doma pokus - do pohára s vodou alebo nádoby nasypať soľ a pozorovať pár dní čo sa stane s vodou.
Do zošita - 1. veta str. 52 /žltý rámček/, 1. a 2. 53 veta /žltý rámček/ a str. 54.

Č - Čitali sme si knihu Danka a Janka.

1.2.

1. února 2018 v 11:11
Domáce úlohy

30.1. - M - Pz str. 6
Sj - 75/8 uč.
31.1.
V škole :
Aj str. 25, žiaci si kreslili veľký a malý mesiac./big, small/
Sj - uč. 75/6,7
M uč. 46/4,5,6,8
1.2.
M PZ str. 7,8
Sj uč. 75/8,10, Dú - 75/cv. 11
V pondelok bude kontrólny diktát - de, te, ne, le/ di, ti, ni, li.