Listopad 2017

10.11.

10. listopadu 2017 v 17:43
Dobrý deň,

v škole sme robili:
SJ - uč. str. 47/3
PZ 23/6,7,8, str. 22/3
DÚ: uč 47/5

AJ - Pracovali sme s učebnicami, ktoré nám už prišli. Dú : do zošita z AJ nakrelisť svoju obľubenú hru. (karty, futbal...) + naučiť sa slovíčka z tejto lekcie.

PRV - Opakovanie
Zopakovať si:
Dopravné prostriedky (str.5), Ročné obdobia (str.16), Štátne symboly (s.18), Čas na hodinách (20), Kalendár (22). Odporúčam naučiť sa žlté rámčeky v učebnici z týchto tém.
V pondelok je previerka.

M- GEO sme preberali novú tému Bod a vyznačovanie bodu. Žiakom som vysvetľovala čo je to bod, ako ho označujeme (označujeme ho velkými tlačenými písmenami), kedy leží a neleží na čiare. Do zošitov z Geo - 83/2.
DÚ - 83/4.

S pozdravom.
Poráčová

9.11

9. listopadu 2017 v 17:46
Dobrý deň,
Úlohy, ktoré sme dnes robili:
SJ -
Písali sme cv. diktát zameraný na samohlásku ä.
Do zošitov šk.ú - str 46/slniečko, lienka s dvoma bodkami.
PZ str 21/1.
DÚ - Zajtra kontrólny diktát zameraný na samohlásku ä.
M-GEO
GEO PZ str 5/1,2
Do zošitov z geo sme si kreslili ľubovoľný útvar, ktorý mal obsahovať: modrý trojuholník, žltý obdlžník, zelený štvorec, červený kruh.
DÚ- GEO PZ str 5/cv. 4,5.
Čítanie
PZ str 19. Čítali sme: Príprava na zimný spánok.
V utorok 14.11. 2017 je rodičovské združenie, ktoré bude prebiehať od 17:00 do 18:30 formou osobnej konzultácie.
Pekný zvyšok dňa.
Poráčová

Oznamy

6. listopadu 2017 v 18:49
Vážení rodičia,

mám pre vás pár oznamov.

Škola v prírode
Chcem vás informovať, že na základe nízkeho záujmu sa tento rok do švp nepôjde.

Prvouka
Dnes som skúšala žiakov určovanie času na ručičkových hodinách a veľa žiakov má nedostatočne zvládnuté učivo. Tejto téme sa venujeme už štvrtú hodinu, je potrebné precvičovat s deťmi aj doma. V piatok skúšam, odpovedať pôjde každý.

Anglický jazyk
V stredu píšeme test z ANJ z prvej lekcie. Test bude len z toho čo sme preberali: zopakovať si školské potreby, hmyz (lienka, slimák, stonožka...), počítanie do 10. Písať slovíčka sa nemusia učiť, dôležité je, keď žiak vie, ako sa slovíčko vyslovuje. Odporúčam si pozrieť pracovné listy, ktoré maju nakopírované. Tieto PL prosím nevyhadzovať, najlepšie je založiť si zakladač a ukladať tam postupne PL v euroobaloch. Dúfam, že učebnice nám prídu čoskoro.

V prípade otázok ma kontaktujte na môj e-mail.
S pozdravom
Poráčová