24.4.

Úterý v 10:45
Dobrý deň!

SJ - str. 103/ústne 1,2,3,5, 104/slniečko písomne. Žiaci písali list komu chceli /kamarátovi, babke, dedkovi/ - muselo tam byť oslovenie, text - informácia, pozdrav, podpis. Kontrolovala som im zošity, zajtra si budeme list písať ešte raz, krasopisne. Priniesť príslušnú adresu.

M - Pracovný zošit - str. 45, 46 dokončiť

Čitanie - Čitali sme si O načisto obrátenej krajine a potom robili PZ str. 48, 49/1.

S pozdravom
Poráčová
 

23.4.

Pondělí v 12:25
Dobrý deň!
SJ - str.102/1,2,3,4 - lienka s jednou bodkou. PZ str. 55/1,2.
M - str. učebnica 64/ 18, 65/ 19,20,21,22,23,24.
Prv - str. 73,74.

20.4.

Pátek v 12:10
Dobrý deň!

Matematika - Geo učebnica str. 89/8, PZ str. Geo str. 9,10. Do zošitov sme rysovali podobný obrázok ako v PZ 10/3.
V pondelok bude krátka písomka z geo, úsečky, priamky, vedieť skratky jednotiek dĺžky (premeny jednotiek nebudú). Pokiaľ bude veľa detí chýbať, písomka sa presunie.

Prv - Opakovali sme tematický celok Spoznávanie živočíchov - str. 72. V pondelok skúšanie z tematického celku.

AJ - Robili sme si pracovný list, žiaci musia vedieť vymenovať časti tela a používať sloveso
"I´ve got ... - v stredu skúšanie.

Prosím o dôslednosť pripravenosti do školy, niektorí žiaci chodia pravidelne nepripravení na vyučovanie. Pri častom opakovaní budú hodnotení nedostatočnou.

V pondelok 23.4. bude súťaž spevácka súťaž "Slávik", preto prosím všetkých účinkujúcich, aby sa pekne obliekli. Prvé štyri hodiny sa učiť nebudú, priniesť si len čítanie.

S pozdravom
Poráčová
 


19.4

19. dubna 2018 v 12:08
SJ - Na hodine : opakovanie viet, tvrdé, mäkké spoluhlásky.
DÚ na pondelok - Napísať diktát zameraný na vety.

M - Premeny jednotiek dĺžky (mm, cm, dm, m, km). Matematika Geo učebnica str. 89/5,6.

Č - Čitali sme si z knihy Rozprávočky a básničky.

18.4.

18. dubna 2018 v 10:27
17.4.
SJ uč 100/3,4,5 , str 101/7,8,9
Opakovali sme vety, budeme písať písomku. Termín ešte oznámim.

M - Začali sme preberať jednotky dĺžky. DÚ - Geo PZ str.9/1

AJ - uč. str. 75 - vystrihnúť. Naučiť sa časti tela. Učili sme sa pesničku One nose...

Č - Vrabček str. 28,29. PZ dokončiť po stranu 43, 44, 45, 46.

28.3.

28. března 2018 v 18:55
Vážení rodičia!
Žiaci počas prázdnin nedostali žiadnu domácu úlohu. Po prázdninách vo štvrtok 5.4. bude trištvrťročná previerka zo SJ.
Zopakovať: delenie hlások, vety (koľko majú slov), slabiky /jednoslabičné a viacslabičné slová),tvorenie slov zo slabík, písanie i/í, y/ý po spoluhláskach.

Želám vám príjemné prežitie prázdnin.
S pozdravom
Poráčová

13.3

13. března 2018 v 11:21
Dobrý deň!
SJ - uč.83/3
M - PZ str. 30
Č- str.68, PZ - str.34
Poráčová

12.3.

12. března 2018 v 16:41
Dobrý deň!
Oznam:
V stredu 14.3. ideme o 8:15 hod do divadla (hotel Tatra). Priniesť 2 lístky (15 min.) a SJ (nie ČÍTANIE).

V škole sme robili:
M uč 58/11,12,14,15 a PZ str.29.
SJ - za domácu úlohu mali žiaci napísať blahoželanie k sviatku (žiaci si majú vybrať pre koho chcú napísať blahoželanie a k akému sviatku) a priniesť adresu. Zajtra budeme vyrábať a vypisovať pohľadnice.
Prv - Rozprávali sme si o spoločenstve mravcov. Písali sme si poznámky, žiaci si kreslili do zošitov mravca a mravenisko.
Spoločenstvo mravcov
Mravce žijú v spoločenstve. Spoločenstvo mravcov sa volá kolónia.
Kolóniu tvoria: kráľovná, okrídlené samce, robotnice. Mravce si stavajú hniezda, ktoré voláme mraveniská. Dorozumievajú sa pomocou tykadiel.

Čít - čitali sme si Bim - Bom, Vrabček str. 10,11.

27.2.

27. února 2018 v 10:17
SJ - uč. 79/4, uč. 80/6
M - Pz str.23,24/1,2
uč. 56/13,16,17,18
Č- str. 64,65 - Opísať báseň žart.

26.2.

26. února 2018 v 12:01
V škole sme robili:
SJ - Bežecký diktát, písanie viet do zošita.
M - Pz str. 22, uč. 56/11,12
Prv - Čitali sme si str. 60 / Zápisník cestovateľov
Č - Danka a Janka.

Kam dál